Om LCD Invent

Affärsidé: Att vara en miljömedveten och komplett leverantör av högkvalitativa ventilationsprodukter.

Rätt pris, kvalité och leveranstid

LCD Invent AB kännetecknas av att ha rätt pris, kvalité och leveranstid. Vår vision är att våra kunder ska uppfatta oss som ett företag med gedigen kunskap, stor flexibilitet och innovation inom ventilationsbranschen. Våra produkter ska vara funktionella, enkla att montera, använda och underhålla! De ska även vara hållbara,energieffektiva och miljövänliga. Vi strävar att alltid kunna leverera de smartaste och bästa lösningarna. Detta gör vi i samråd med våra kunder.

​​​​​​​Vi är måna om miljön, och återvinner och källsorterar vårt avfall samt anlitar miljöcertificerade transportbolag. All vår tillverkning sker i Sverige, vilket minskar miljöbelastande transporter.