Integritetspolicy

GDPR Dataskyddspolicy/Integritetspolicy LCD Invent AB/Arkadprofiler​​​​​​​
Det är viktigt för oss på LCD Invent och Arkadprofiler att du känner dig trygg när vi hanterar dina personuppgifter. De uppgifter vi samlar in är namn, telefonnummer, leveransadress, email adresser samt emailkorrespondens. Det är LCD Invent AB som ansvarar för de uppgifter vi samlar in.
Insamlingen av data kan användas för direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och även för statistik ändamål. Uppgifter vi har om kunder samt leverantörer använder vi även för att skapa eller bibehålla en affärsrelation

Uppgifter vi samlar in förvaras i vårt mps system, bokföringsprogram (visma) samt emailprogram. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi passande brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Vår kund och leverantör register är lätt att hitta, som öppnas upp med lösenkoder, i vårt mps och bokföringsprogram och vi kan med lätthet radera alternativ spärra kund eller leverantör enligt önskemål.

Du har och kan som kund och leverantör rätt att begära ett registerutdrag på tex namn och kontaktuppgifter, köphistorik osv, enligt gällande personuppgift lagstiftning.
Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som finns nedan i detta dokument. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Vi säkerställer även att inga personuppgifter lagras utanför EU/EES.
Informationen kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas uppgifterna . Den insamlade informationen kommer sparas i 3 år efter sista kontakten och kommer därefter att raderas från våra system.

LCD Invent AB/Arkadprofiler
Industrivägen 3
355 73 GEMLA
Telnr: +46470-67756